Priser

Som patient hos oss får du alltid ett kostnadsöverslag

Som patient hos oss får du alltid ett kostnadsöverslag på de olika behandlingsalternativ som kan bli aktuella för dig. Du betalar efter varje besök med kort, kontant eller via Fakturaservicetjänsten hos Collektor Bank.

Högkostnadskydd

När du påbörjar en tandvårdsbehandling så startar också din karensperiod som är 12 månader.

Upp till 3000kr betalar du allt själv. Mellan 3000-15000 kr betalar du 50% av ett referenspris som Försäkringskassan bestämt.

Över 15000kr så betalar du 15% referenspriset på behandlingen.

Tandvårdstöd

Den 1 juli varje år tillgodoräknas du det allmänna tandvårdsbidraget (ATB)

24-29 år 600kr/år
30-64 år 300kr/år
65 år och äldre 600kr/år
ATB kan sparas i två år.