Det är vi som jobbar hos Centrumtandläkarna

Camilla Andrén

Leg tandläkare

Leg tandläkare sedan 1996. Tog över praktiken 2007 efter tandläkare Jens Pettersson.
Team Andrén: Camilla och Lotta

Lotta

Tandsköterska, anestesiutbildad

Madeleine

Tandsköterska